';

Narzędzia do szkła, niezbędne do pracy przy witrażach i fusingu.